Konstrukční panel, vazníky, stropy, izolace …

    KONSTRUKČNÍ PANEL

 

DMK Comfort

 

 1. Sádrovláknitá deska 12,5 mm (Femacell) – interiér
 2. Instalační mezera (40, 60 mm)
 3. OSB 15 mm (EGGER OSB 4 TOP)
 4. Dřevěný rám vyplněný foukanou celulózovou izalací (140 mm)
 5. Difúzně otevřená dřevovláknitá deska DHF (15 mm)
 6. Lepidlo + fasádní minerální vata (160 mm)
 7. Fasádní systém Weber – exteriér

Celková tloušťka: 385 mm

 

 • součinitel prostupu tepla U = 0,14 W/m2*K
 • vzduchová neprůzvučnost Rw = 46dB
 • požární odolnost REI 30 DP3

VAZNÍKY

 

Vyrábíme vazníky té nejvyšší kvality. Ty vznikají jen díky profesionálnímu návrhu, šikovným rukám našich zodpovědných zaměstnanců a kvalitním surovinám. Proto k výrobě vazníků používáme dřevo z okolních lesů – z Vysočiny. 

 • k výrobě vazníků používáme certifikované řezivo třídy C24
 • řezivo je impregnováno máčením 30 min. v 10% roztoku Bochemitu QB Profi
 • příhradové vazníky vyrábíme technologií Bova-Nail
 • dovoz na místo realizace, montáž zkušenými tesaři

Děláme také klasické vázané, nebo pohledové krovy.

 

STROPY

 

Oproti konkurenci používáme jedinečný systém konstrukce stropu pro dvoupatrové domy.
Stropní trámy se osadí do speciálních ocelových závěsů, které jsou vruty připojeny k nosné stěně. Trámy jsou v celé ploše domu zaklopeny OSB deskou. Jednotlivé desky jsou ve všech spojích pečlivě slepeny a spojeny se stropními nosníky sponkami, vruty a lepidlem. Celá stavba je tak vzájemně provázána. Na takto připravenou plochu se začíná stavět další patro.
Díky tomuto systému ve stropní rovině neprovádíme žádné složité napojení parotěsné fólie, které bývá velmi častou příčinou poruch.

 

IZOLACE

 

Provádíme foukání celulózové izolace, která je vyrobena na bázi přírodního celulózového vlákna. Výhodou této izolace je přirozená schopnost vyrovnávat vlhkost a akumulovat teplo v mnohem větší míře než uměle vyráběné izolace.
Základním materiálem je výběrový recyklovaný novinový papír. Ten se při suchém rozvláknění současně impregnuje dalšími přísadami. Ty zlepšují odolnost proti ohni, plísním i drobným hlodavcům. Záruka na vlastnosti izolace CLIMATIZER PLUS je 20 let.

Základní souhrn vlastností izolace Climatizer Plus:

 • vysoká odolnost proti ohni, plísním, hlodavcům a hmyzu, materiál nešíří plamen, na kovy nepůsobí korozivně
 • součinitel prostupu tepla U = 0,13 W∙m-2·K-1 při vrstvě 30 cm
 • použití pro zateplení stropu, podlahy, podkroví, střechy, stěny nebo příčky
 • součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,038 W/m.K (vyjadřuje schopnost materiálu vést teplo)
 • faktor difúzního odporu: μ = 1,1 – 3 (difúzně otevřená izolace)
 • bezodpadní technologie, nevznikají odřezky a odpad
 • není nutná složitá demontáž konstrukce
 • vysoká rychlost aplikace
 • dokonalá izolace i v nepřístupných místech bez spár a tepelných mostů
 • při aplikaci není nijak narušen chod domácnosti nebo organizace
 • aplikace izolace je cenově výhodná s návratností již od 3 let