Standardně vybavený dům

Spodní stavba

Základová deska včetně hydroizolace není součástí uváděných cen. Obojí je však na přání zákazníka možné zhotovit. Standardní je takové provedení desky, kdy je hydroizolace umístěna pod hlavní nosnou vrstvou. Při kotvení panelu pak nedochází k poškození hydroizolace.

Možné je i položení hydroizolace na základovou desku, nebo založit stavbu na základových patkách nebo pilotech. Podlahová konstrukce je pak zhotovena obdobně jako stropní konstrukce mezi 1. a 2. nadzemním podlažím.

Vrchní stavba

Nosné stěny domu jsou zhotoveny z certifikovaného stavebního systému DNK system ve skladbě DIFU. Stropní konstrukce (u dvoupodlažních domů) je provedena fošnovým stropem z konstrukčního dřeva KVH a zaklopena deskou OSB.

Kromě skladby DNK DIFU je možno stavbu zhotovit z kterékoli certifikované skladby DNK system. Tudíž můžete mít obvodový panel vyplněný např. minerální izolací a fasáda může být zhotovena z dřevovláknitých desek, případně můžete mít fasádu provětrávanou.