Jaký je průběh stavby?

Při podpisu smlouvy provede obchodník s investorem vyvzorování jednotlivých barev (barvy střešní krytiny, fasády, dřevěné římsy, oken) a materiálů použitých při montáži domu (materiál klempířských prvků, sádrokartonových konstrukcí, typ zásuvek a vypínačů atd. Takto vyvzorovaný dům s podepsanou smlouvou předá stavbyvedoucímu, který dále koordinuje celou montáž domu až do jeho předání objednateli. V této chvíli je přidělený stavbyvedoucí firmy DOMY D.N.E.S. partnerem pro objednatele.

Stavba domu začíná montáží panelů na základovou desku. Základovou desku si většinou zajišťuje objednatel sám. V případě potřeby zajistíme našim klientům realizaci základové desky od naší společnosti.

Stavbyvedoucí oznamuje klientovy zahájení a předání díla, termíny kontrolních dnů, postupy prací, zaklopení konstrukcí atd.  Zároveň s klientem řeší fakturace provedených prací. Pokud objednatel potřebuje ve fázi výstavby provést zvětšení nebo zmenšení objemu objednaných prací, řeší možnou změnu se stavbyvedoucím.

Kontrolní dny probíhají v předem domluvených intervalech s objednatelem obvykle jednou za 14 dnů. Na kontrolních dnech se řeší v předstihu body k předání díla, tzn. kvalita provedených prací a případná rovinnost povrchů.

Stáhněte si náš ceník a katalog

Stáhněte si náš ceník a katalog - obrázek