Jaký je průběh financování?

Klienti financují stavbu domu většinou hypotéčním úvěrem v kombinaci s naspořenými penězi. Další možností financovat stavbu domu jsou naspořené peníze v kombinaci se stavebním spořením. Nejmenší skupina klientů má na celý dům připravenou hotovost.

Financování domu si řeší klient s bankovním ústavem sám. Naše společnost poskytuje klientovi součinnost při dokládání potřebných podkladů pro jím vybranou banku. Např. rozpočet na dům, časovou osu financování atd.

Financování stavby domu je rozděleno do etap:

1/Záloha: po podpisu smlouvy se platí první záloha rovna 5% z ceny domu. Z toho se kryjí především projektové práce. Jakmile má investor stavební povolení, platí se druhá záloha kryjící samotnou výrobu domu a okenní otvory.

2/Fakturace provedených prací: fakturace probíhají po 14 dnech na základě zjišťovacích protokolů o prostavěnosti. Tzn. že stavbyvedoucí provede soupis prací, které na stavbě byli provedeny, a pošle je objednateli k odsouhlasení. Na základě odsouhlasení zjišťovacích protokolů probíhá fakturace.

Stáhněte si náš ceník a katalog

Stáhněte si náš ceník a katalog - obrázek