Jak probíhá předání stavby?

Předání díla končí podpisem předávacího protokolu a vyklizením staveniště. K převzetí díla vyzve stavbyvedoucí klienta po předchozí domluvě písemně.

Při předání díla předá stavbyvedoucí klientům klíče od objektu, revizní zprávy a tlakové zkoušky na provedené montáže a instalace. Zároveň předá klientům statický výpočet na konstrukci domu a doklad o použitých materiálech při montáži domu.

Stáhněte si náš ceník a katalog

Stáhněte si náš ceník a katalog - obrázek